WPWS_CONTENT Archive

Home > Post > Markup


Novel

Tags

Author


Novel 1: Hướng dẫn

Member’s Novel là một mục đặc biệt cho phép các bạn đăng Light novel tự sáng tác dùng để chia sẻ,… ~> https://novel-creation.com/writing/ Để đăng bài lên mục, bạn vào link: https://novel-creation.com/write/ Các bạn có thể upload ảnh lên mạng và chèn vào bài viết bằng nút img trong tab Text. Cú pháp đặt tiêu […]

Site Menu