Khúc ca trên mỏm núi

0

Chương 1.5: Tiếng khóc ai oán

Đây là phụ truyện kể một cách chi tiết hơn những tình tiết “nhạy cảm”.

Vì lí do về thuần phong mỹ tục nên mình sẽ không đăng lên đây. Bạn nào có nhu cầu đọc thì liên hệ riêng với mình nhé!

Xin nhắc lại đây là phụ truyện, không có cũng không ảnh hường gì đến nội dung của truyện cả.

Xin trân trọng cảm ơn!

0

2 Comments

Leave a Reply

Site Menu