SURVIVAL Archive

Home > Post > Markup

#184 The Game

Tác giả: Saito. Giới thiệu: Câu chuyện được kể ở một tương lai mà khoa học kỹ thuật đã trở nên tiên tiến tới mức con người có thể biến những dữ liệu máy tính thành thật bằng một kỹ thuật được gọi là “vật chất hóa”. Thế nhưng sau đó chuyện không nên đến đã […]

#42 Đông Công Chúa

Tác giả: Nguyễn Minh Hùng. Giới thiệu: Khi con người tạo ra công nghệ Magic thì cùng với đó, một loại tội phạm mới được tạo ra khi chúng lợi dụng magic để làm vũ khí, những người từng là nạn nhân của một trò chơi sinh tử dùng tới Magic bị xã hội cẫn trọng lại […]

#30 Survival Game

Tác giả: Dinosaur. Giới thiệu: Một trò chơi mà phải lấy mạng sống của mình ra để đặt cược, một trò chơi phải liên tục di chuyển nếu không làm gì bạn chắc chắn sẽ chết. Bây giờ tôi đã là một phần của trò chơi này, không thể nào thoát ra được nếu không hoàn thành […]

Site Menu