MILITARY Archive

Home > Post > Markup

#110 Đường đến Socuro

Tác giả: NT   Giới thiệu:  Năm 732, theo Survenir Sử Lược, liên quân ba nước – Survenir, Noriet, và Granzona – lần đầu tiên có được chiến thắng thật sự: đánh bại Hắc vương của Socuro. Trận chiến giữa người dân của Đại Lục và hắc nhân cuối cùng cũng đi vào hồi kết nhờ […]

#165 Dấu Chân Trên Nền Cát

Tác giả: Moonscrap. Giới thiệu: Noel năm thứ 97 sau chiến tranh liên lục địa lần hai. Ba khối thiên thạch khổng lồ đã quét sạch một phần mảnh đất Kestrel, Bắc Potari và biến lục địa Leitika thành hoang mạc. Trận mưa thiên thạch ấy đã tàn phá ⅓ diện tích sinh sống của […]

Site Menu