• * Reng………Cạch *

  Tôi mắt nhắm mắt mở với tay tắt lấy chiếc đồng hồ báo thức. 5 giờ 15 sao? Vẫn còn sớm chán. Với ý nghĩ như thế, tôi cuộn tròn mình trong chăn như một chú mèo và thư thái tiếp tục tận […]

 • Nếu có sức mạnh vô song và quyền lực tối thượng trong tay, bạn sẽ làm gì?

  Dùng nó để bảo vệ những thân quan trọng đối với mình?

  Đem lại hòa bình và sự cứu rỗi cho nhân loại?

  Hay thậm chí là để thống […]

  • Quả là Chapter 0… Nhiều nhân vật cùng xuất hiện quá…

  • Nếu có sức mạnh vô song và quyền lực tối thượng trong tay, mình sẽ sống đến chết cho bản thân mình LOLOLOL

Site Menu