• Sơn Quang changed their profile picture 5 months, 3 weeks ago

  • Mở đầu

    Một câu truyện về thiện ác bất phân, sự đối nghịch giữa đúng và sai, công lý và tội ác.

    Xoay quanh câu truyện về đại ác ma Louis, một tên ma vương tàn bạo bậc nhất nhân loại, kẻ reo rắc bóng tối k […]

Site Menu