CHươNG IV: Có Vẻ NHư TêN NàY đã THôNG RA đượC MộT CHúT RồI. Archive

Home > Post > Markup

Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

Chương IV Có vẻ như tên này đã thông ra được một chút rồi. ~ giai điệu ~ “Vâng, con nghe đây.” “Sao mà lâu bắt mấy vậy A-chan?” “Con bắt máy ngay đó còn gì? Mà Đừng có gọi con là A-chan nữa, chuyện đó đã lâu lắm rồi.” “Hế, tại sao?” “Thì con […]

Site Menu