CHươNG II: Đó CHíNH Là CON NGườI HắN TA. Archive

Home > Post > Markup

Câu lạc bộ của kẻ hoài nghi thế giới

      Chương II Đó chính là con người hắn       “Thế, Kiyoshi Azami là tên nào?” Ai đây, tôi không hề biết người phụ nữ này. Fan sao? Người phụ nữ ấy hiện đang ngồi trên ghế giáo viên, khuôn mặt thể hiện rõ sự bực tức. Sau đó, cô ấy […]

Site Menu