7 Archive

Home > Post > Markup

The Games of God – Chương 7: Chim Nhạn Hoang

Chương 7 CHIM NHẠN HOANG   – Cho cháu một phòng đi! Thằng bé đặt một cái thẻ ATM lên bàn tiếp tân, nói bằng giọng cau có, mặt cúi gằm xuống đất. Ngoài trời, cơn mưa bất chợt kéo dài suốt ba tiếng đã bắt đầu vơi dần, khiến người ta có thể nghe […]

Otaku Club: Khởi đầu mới

Ngay tiết sinh hoạt đầu tuần sau, giáo viên chủ nhiệm đã truyền lại lời tuyên bố của thầy Hiệu trưởng, rằng luật cấm otaku đã bị bãi bỏ. Các học sinh không còn bị cấm mang những thứ có liên quan tới anime hay manga nữa, miễn là bọn họ vẫn đảm bảo việc […]

Site Menu