1.5: TIếNG KHóC AI OáN Archive

Home > Post > Markup

Khúc ca trên mỏm núi

Chương 1.5: Tiếng khóc ai oán Đây là phụ truyện kể một cách chi tiết hơn những tình tiết “nhạy cảm”. Vì lí do về thuần phong mỹ tục nên mình sẽ không đăng lên đây. Bạn nào có nhu cầu đọc thì liên hệ riêng với mình nhé! Xin nhắc lại đây là phụ truyện, […]

Site Menu