1.1 Archive

Home > Post > Markup

Guragura & Những cuộc phiêu lưu xuyên không gian, thời gian có 1-0-2

Tóm tắt Guragura, một con vật lai giữa nai trắng Scotland và cáo tuyết Nhật Bản bước vào những chuyến phiêu lưu vòng quanh thế giới với nhiều câu chuyện kì quái. “Những câu chuyện chắc hẳn không phải là những câu chuyện bình thường của như những chuyến phiêu lưu tầm thường kia.” Những […]

Site Menu