Blog Masorny

BEST WAY TO TELL THE
STORY OF YOUR LIFE

OUR STORIES

FEATURED POSTS
All
Hikikomori
School Life
Sci-Fi
Parody
Sort By None
 • None
 • ID
 • Date
 • Title
 • Excerpt
 • Author
LIGHT NOVEL CONTEST 2018
June 23, 2018LIGHT NOVEL CONTEST 2018

LIGHT NOVEL CONTEST 2018

Để đáp lại sự mong đợi và ủng hộ của các bạn trong thời gian qua, Telus đã mang cuộc thi Light Novel Contest quay trở lại – Light Novel Contest 2018. Ban tổ chức đang rất nóng lòng chào đón các tác phẩm được gửi về tham dự cuộc...

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
Site Menu