Thông báo: Web mới đi vào sử dụng nên dữ liệu chưa được cập nhật đầy đủ. Mọi lỗi phát sinh, truyện bị thiếu, tài khoản không đăng nhập được vui lòng hoàn thành biểu mẫu ở đây. Xin cảm ơn!

THE PRIME WORLD

Cảm hứng lấy từ kinh nghiệm và một bài viết nào đó trong VN-CS:GO .
Thích
0
Theo dõi
0
Đã xem
58
Tham gia
Không xác định
Bình luận
Bình luận gần đây